Radivojevic, Mladen, University of Travnik, Travnik, Bosnia and Herzegovina, Bosnia and HerzegovinaISSN : 2251-1563