Singh, Dr. Satya Prakash, Managing Direct, Krishi Evam Shaikshik Prabandh Sansthan, IndiaISSN : 2251-1547